Zastupování u soudu při rozvodu

Sepíšeme pro vás kvalifikovaný návrh na rozvod manželství  i kvalifikovaný návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem. Na základě převzaté plné moci vás pak můžeme zastupovat po dobu celého soudního řízení o rozvod manželství a též v soudním řízení oúpravy poměrů k nezletilým dětem (výchova a výživa) až do rozhodnutí soudu ve věci, tedy až do úplného ukončení soudního řízení.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.