Věcné břemeno

Podstatou věcného břemene je zatížení vlastníka nemovité věci tím, že je tento vlastník omezen ve výkonu svého vlastnického práva povinností:

  • něco trpět (např. chůzi souseda po svém pozemku)
  • něčeho se zdržet (např. povinnost vlastníka zdržet se výstavby plotu nad určitou výšku) nebo
  • něco konat (např. poskytnutí určitých peněžitých nebo naturálních dávek)

Toto omezení působí buď ve prospěch vlastníka jiné nemovitosti, nebo ve prospěch určité konkrétní osoby.

 Některé druhy věcných břemen

  • Věcné břemeno cesty
  • Věcné břemeno průchodu
  • Věcné břemeno jízdy
  • Věcné břemeno provádění oprav plotu, střechy apod.
  • Věcné břemeno vedení potrubí, nadzemních a podzemních vod
  • Věcné břemeno čerpání vody

 Advokát vám pomůže při potřebě zatěžování nemovitostí věcnými břemeny nebo při řešení problémů se stávajícím věcným břemenem.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.