Ukončení pracovního poměru dohodou

Pokud se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru, sepíší o tom dohodu podle § 49 zákoníku práce. Dohoda musí mít písemnou formu a každý z účastníků dohody musí obdržet jedno vyhotovení. Pro více informací o tom, zda můžete požadovat v dohodě uvedení důvodu ukončení pracovního poměru apod., kontaktujte advokáta.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.