Spoluvlastnictví

Odborná pomoc při řešení všech spoluvlastnických vztahů.

Zvláště obtížné mohou být vztahy podílového spoluvlastnictví, kde každý ze spoluvlastníků vlastní tzv. ideální podíl – totiž blíže prostorově nevymezený podíl na budově nebo pozemku.

Toto může působit problémy při užívání nemovitosti, neboť z právního hlediska mohou všichni spoluvlastníci užívat celou nemovitost společně dle velikosti svých podílů.

Nelze se tak vyhnout případným zásahům do soukromí, problémy dále mohou vzniknout při případných exekucích nebo výkonech rozhodnutí na majetek některého ze spoluvlastníků (novité věci v budově mohou být totiž považovány za majetek dlužníka, není-li prokázán opak).

Problémem se může stát i fakt, že banky nepřijímají do zástavy ideální podíly na nemovitostech, což může znemožnit koupi nemovitosti pomocí hypotečního úvěru, k jehož zajištění by sloužil právě ideální spoluvlastnický podíl jako zástava.

 Advokát vám pomůže v případě potřeby zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na nemovitosti – s rozdělením bytů a nebytových prostor i s vymezením pravidel pro správu společných částí domu.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.