Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je důležitým dokumentem. Často předchází samotnému uzavření kupní smlouvy, která nemůže být z nějakého důvodu uzavřena v momentě, kdy se fakticky na jejím uzavření smluvní strany dohodnou.  Správná smlouva o smlouvě budoucí kupní  musí  být písemná  a je vhodné, když např. v příloze je uveden text samotné kupní smlouvy.

Uzavřít tuto smlouvu je pro obě strany vhodné a jistější, pokud si např. kupující potřebuje zajistit finanční prostředky ke koupi nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru či jiného bankovního produktu, neboť tento dokument bankovní instituce ve většině případů zajímá.  Na významu nabývá smlouva už při jejím uzavření, neboť  účastníci se písemnou formou zavazují, že do určitého data uzavřou  kupní smlouvu a následné neplnění  závazků uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí je právně vymahatelné. Při uzavření této smlouvy budou mít obě strany lepší představu o tom, jakou podobu bude mít samotná smlouva kupní, mohou si vymezit nejasnosti a stanoví si také definici finančních toků, například zda budou peníze uloženy v  úschově u advokáta, notáře či banky, apod.. V případě nedodržení povinností ve smlouvě budoucí  jsou účastníci chráněni zákonem, vymahatelnost  práva je dobrá a to účastníkům šetří finanční prostředky a  čas.

Velmi důležité je stanovit správný obsah  budoucí smlouvy. Je proto vhodné uzavírat smlouvu o smlouvě budoucí  za pomoci odborníka, tedy advokáta.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.