Rozvázání pracovního poměru dohodou

Pokud se dohodnete se zaměstnancem na ukončení pracovního poměru, sepíšete o tom dohodu podle § 49 zákoníku práce. Dohoda musí mít písemnou formu a každý z účastníků dohody musí obdržet jedno vyhotovení.

Pro více informací, jak sepsat správně takovou dohodu, kontaktujte advokáta, který  vám s kvalifikovaným vypracováním dohody o ukončení pracovního poměru pomůže.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.