Převod nemovitosti

Potřebujete sepsat smlouvu?
V právní praxi je sepisování smluv jednou z nejběžnějších prací.

Typicky se jedná o např. o smlouvy:
Kupní smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o převodu nemovitostí, Smlouva o zřízení věcného břemene, Darovací smlouva, Smlouva o úschově, Zprostředkovatelská smlouva.

Je pravdou, že na internetu lze najít spoustu vzorů smluv, na základě kterých si může člověk vytvořit smlouvu i bez odborné pomoci.
Problém však nastává, když nedochází k řádnému plnění smlouvy některou ze stran. Podobné vzorové smlouvy jsou totiž zpravidla velmi jednoduché a nepředvídají komplikace, které mohou ve vztahu nastat a často i nastávají a proto takové smlouvy nenabízí jejich řešení.

Obraťte se proto raději na advokáta. Ten vám sepíše smlouvu přesně podle vašich potřeb a zároveň vás taková smlouva ochrání před všemi možnými situacemi, v nichž by mohl dojít váš zájem újmy. Naše kancelář nabízí veškeré právní služby, které můžete při řešení smluv potřebovat.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.