Kupní smlouva

Kupní smlouva je prostředkem k převedení vlastnického práva, vymezuje předmět a také vzájemná práva a povinnosti mezi účastníky této smlouvy. Pro účastníky je velice důležité, aby správně vymezili ve smlouvě práva a povinnosti stran.  Špatně uzavřená kupní smlouva může znamenat v budoucnu značné potíže jak pro prodávajícího, tak kupujícího. Špatnými formulacemi v kupní smlouvě  mohou kupující i prodávající  přijít o velké finanční prostředky, zvlášť pokud se jedná o koupi a převod vlastnického práva k nemovitostem. Proto je tolik důležité stanovit správný obsah smlouvy. Je tedy vhodné uzavírat kupní smlouvu za pomoci odborníka, advokáta.

Pokud se zaměříme na kupní smlouvy ohledně  věci nemovité, musí mít vždy písemnou formu, úředně ověřené podpisy a musí obsahovat tyto náležitosti:

  • Smluvní strany (prodávající, kupující)
  • Předmět koupě (přesné označení nemovité věci)
  • Kupní cena (konkrétní výše či alespoň způsob jejího určení, splatnost, způsob úhrady)
  • Projev vůle prodávajícího převést za úplatu své vlastnické právo
  • Určení okamžiku převzetí nemovité věci

Obraťte se proto raději na advokáta. Ten vám sepíše smlouvu přesně podle vašich potřeb a zároveň vás taková smlouva ochrání před všemi možnými situacemi, v nichž by mohl dojít váš zájem újmy. Naše kancelář nabízí veškeré právní služby, které můžete při řešení smluv potřebovat.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.